Курс ISAPS в Индии

Дата: 24-26 января 2019

Место: Колката, Индия

Контактное лицо: Dr. Manoj KHANNA

Teл: 91-332-282-9126

Факс: 91-332-282-8500

Email: drmkhanna@hotmail.com