Місія

На сьогоднішній день процес глобалізації – це неминучий і важливий етап розвитку всіх сфер життя: культурної, економічної, політичної. Галузь пластичної хірургії – не виняток. Українські пластичні хірурги потребують обмін досвідом з світовою спільнотою пластичних хірургів, повинні відповідати вимогам сучасного пацієнта щодо якості та безпеки операції, а також мати можливість гідно представляти українську пластичну хірургію на міжнародних конференціях. Особливо гостро це питання стало відчутним після вступу України до Асоціації з Європейським Союзом.

З цією метою було створено Товариство естетичних пластичних хірургів України, ОЕПХУ (Ukrainian Society of Aesthetic Plastic Surgeons, USAPS). Це громадська, неприбуткова організація, місією якої є інтеграція українських пластичних хірургів в міжнародне співтовариство, що дозволить:

    • Підвищити професійний рівень фахівців України
    • Увести в практику українських пластичних хірургів міжнародні стандарти лікування
    • Забезпечити максимальну безпеку пацієнтам

Вирішенню цих завдань сприяє Президент USAPS, який обирається кожні два роки. А членами USAPS стають прогресивні як молоді, так і вже досвідчені пластичні хірурги, які постійно навчаються і впроваджують найсучасніші техніки в свою практику.